REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

 

 1. Pod pojęciem przewozu rozumie się przejazd osoby z adresu na adres. Z przewozu może korzystać każdy, kto posiada dokumenty uprawniające do przekraczania granicy. W przypadku osób nieletnich, potrzebne jest dodatkowo oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zgodzie na przejazd.

2.Zwierzęta mogą być przewożone pod warunkiem posiadania ważnej książeczki szczepień oraz paszportu i transportera.

 1. Pasażer może zabrać ze sobą:
 2. a) Jedną sztukę bagażu o wadze do 20 kg i o wymiarach standardowej walizki
 3. b) Jedną sztukę małego bagażu o wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem. Rozmiar bagażu podręcznego nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
 4. Bilet można wykupić w jedną lub dwie strony, w miejsca z i do których kursujemy. Przy zamówieniu pasażer dostaje informację ustną o konieczności potwierdzenia przejazdu dzień przed wyjazdem do godziny 13.
 5. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz palenia e-papierosów.
 6. W przypadku odbierania osób z adresu za granicą godzina powrotu ustalana jest telefonicznie dzień przed wyjazdem.
 7. Z uwagi na specyfikę działalności nie istnieje regularny rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie rezerwacji dokonywanych telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej.
 8. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.
 9. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez pasażera.
 10. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić pasażera na trasie w przypadku gdy pasażer:
 11. a) zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów, jest agresywny, utrudnia pracę kierowcy oraz powoduje zagrożenie bezpieczeństwa przejazdu
 12. b) jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających
 13. Wyjazd lub powrót niepotwierdzony przez pasażera w przeddzień ustalonego terminu (do godziny13:00) jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu. Nie przysługują wówczas żadne roszczenia.
Bezpieczne przewozy.
Zapraszamy do współpracy
ZAMÓW PRZEWÓZ
JANTUR TRANSPORT , 
UL. PARTYZANTÓW 33 
59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI
jantur_przewozy@interia.pltel. kom. 793 778 773KONTAKT Z FIRMĄ
pencil