Logo firmy Janturbus

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma JANTUR-TRANSPORT  w swojej polityce prywatności określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, korzystających z strony https://janturbus.pl/.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „Rozporządzenie”) i również krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. DANE OSOBOWE

Kto jest administratorem danych?

administrator danych - FHU JANTUR (wszędzie w tekście to pozmieniać)

E.mail - przewozy@janturbus.pl

adres korespondencji - 53-502 Wrocław Grabiszyńska 18/37

tel. +48 793778773

kontakt w sprawie swoich danych osobowych.

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać:

 • drogą e-mail na adres: przewozy@janturbus.pl
 • pisemnie na adres: 53-502 Wrocław Grabiszyńska 18/37

Cel przetwarzania danych

JANTUR-TRANSPORT przetwarza tylko te dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do poprawnego działania strony internetowej https://janturbus.pl/., czyli tylko te, które są potrzebne, aby użytkownik mógł, odpowiednio w zależności od swojej aktywności: brać udział w konkursach, wysyłać zapytania w sprawie oferty, przesyłać aplikacje w sprawie pracy, nawiązać współpracę biznesową itp. w zgodzie z art.6 Rozporządzenia.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych

JANTUR-TRANSPORT  może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu w innych celach (np. przekazywania informacji handlowej i działań marketingowych swoich) tylko po uzyskaniu dobrowolnej zgody od użytkownika.

Podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne do dalszego działania (np. zapytań ofertowych, aplikacji w sprawie pracy, zawarcia umowy). Brak wymaganych danych spowoduje zaniechanie realizowanej  czynności.

Udostępnianie danych innym podmiotom

JANTUR-TRANSPORT  nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych (takich jak np. Google Analitics) oraz za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.

Okres przetwarzania danych

Dane będą przechowywane(przetwarzane):

 • jedynie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania, rozwiązania problemów, prowadzonych negocjacji lub czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, w jakiej dane osobowe zostały powierzone,
 • jeżeli dane dotyczą zawartej z JANTUR-TRANSPORT umowy – nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz wynikający z polskiego prawa w zakresie sprawozdawczości rachunkowej, konieczności przechowywania dokumentów oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
 • jeżeli zostały zebrane w innym celu, na które użytkownik wyraził zgodę – to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Uprawnienia użytkownika w zakresie swoich danych osobowych

JANTUR-TRANSPORT  zapewnia użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z JANTUR-TRANSPORT

 • drogą e-mail na adres: przewozy@janturbus.pl
 • pisemnie: 53-502 Wrocław Grabiszyńska 18/37

Ochrona danych

JANTUR-TRANSPORT stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Dostęp do danych osobowych podanych przez formularze kontaktowe został znacząco ograniczony. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe użytkowników strony w zgodzie z Rozporządzeniem i polskim prawem.

3. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

 • strona internetowa https://janturbus.pl/. korzysta z plików cookies;
 • pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki zapisane przez serwer administratora na komputerze użytkownika odwiedzającego stronę internetową pozwalające zidentyfikować użytkownika przy ponownym odwiedzeniu Serwisu;
 • pliki cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości lub zbierania danych osobowych o użytkownikach. Nie wpływają również na sposób działania urządzenia końcowego;
 • użytkownik może wyłączyć na swoim komputerze / przeglądarce internetowej pliki cookies; może to jednak spowodować brak pełnej funkcjonalności strony www.

DODATKOWE INFORMACJE

Polityce prywatności nie podlegają:

 • jawne dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika na stronie internetowej np. w treści komentarza lub opinii, bo są widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę, na której zostały zamieszczone; JANTUR-TRANSPORT nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane mogą wykorzystać do przesłania nieokreślonych informacji;
 • inne formularze, to jest formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na stronie internetowej należącej do JANTUR-TRANSPORT i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez JANTUR-TRANSPORT
 • serwisy zewnętrzne nienależące do JANTUR-TRANSPORT, których linki lub dane kontaktowe są podane na stronie internetowej; JANTUR-TRANSPORT  zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych;

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zawartości strony internetowej https://janturbus.pl/.są w całości zastrzeżone przez JANTUR-TRANSPORT  wykorzystywanie, kopiowanie, archiwizowanie i udostępnianie materiałów bez pisemnej zgody JANTUR-TRANSPORT  jest zabronione.

Komentarze dodawane do strony  https://janturbus.pl/.

JANTUR-TRANSPORT zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy użytkowników na stronie, które są obraźliwe, uznane za spam.

Zmiana polityki prywatności

JANTUR-TRANSPORT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. O zmianach polityki prywatności, JANTUR-TRANSPORT będzie informować na stronie internetowej. Każdego użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W przypadku pytań, co do polityki prywatności, JANTUR-TRANSPORT prosi o kontakt na adres e-mail: przewozy@janturbus.pl

Facebook
pencil